رنگ رزی سنتی(گیاهی) و رنگ رزی صنعتی دوراه برای رنگ کردن الیاف می باشد.

رنگ رزی گیاهی سنتی یکی ازشغل های پردرآمد مربوط به تولید فرش دستباف که در گذشته‌ نه چندان دور در ایران محسوب می‌شد؛ این هنر درهرنقطه ازاین کشوربه روش های متفاوتی انجام می‌شود.

با ساخت ماشین های رنگ رزی و استفاده از مواد شیمیایی و مصنوعی و همچنین کم شدن صادرات فرش دستباف ایرانی از تعداد زیادی کارگاه در سنندج و دیگر نقاط ایران که به این شغل مشغول به کار بودند، تنها چند کارگاه باقی مانده است که آنها هم درشرف تعطیلی هستند.درنظر داشته باشید زیبایی فرش و تابلو فرش دستباف ایرانی در طبیعی بودن رنگ های آن است.در تصاویر زیر مروری بر انجام این کار می کنیم.