ریشه گیاه روناس گوشت دار ،نرم و ضخیم است ماده رنگی گیاه در این قسمت وجود دارد .ریشه گیاه 1 فش 3 ساله دلرای رنگ کم و روشن است و از سن 3 سالگی تا 7 سالگی رنگ آن کامل می شود .از 7 تا 9 سالگی به رنگ کدر در می آید و از 9 سال به بعد فاقد رنگ می شود.معمولا روناس نقط گرمسیری نسبت به نواحی سردسیرمرغوب ترند.

با روناس طیف  رنگ هایی مانند کرم، قرمز، گلی،نارنجی و قهوه ای روشن تا سیر را می توان با دندانه های مختلف به دست آورد.

آموزش رنگ رزی با روناس به صورت رنگ و دندانه با هم :

پشم 1000گرم

روناس 450 گرم

پوست گردو 50 گرم

قره قروت 50 گرم

آب 30 برار وزن الیاف

ابتدا باید روناس را به مدت نصف روز در آب قرار دهیم سپس آن را به حمام رنگ برده و در دمای بالای 50 درجه قرار میدهیم سپس پشم را در روناس به مدت 3 ساعت جوشانده و سپس 3 ساعت در پاتیل میماند تا رنگ جذب شود ولی رنگ روناس به صورت کلی در براربر شستشو و ... پایدار نیست و دچار رنگ پریدگی میشود و کمرنگ میشود .برای پایداری داءمی این عمل باید از املاح کانی برای دندانه های مورد نیاز خواهد بود . که امثال این  کانی  بی کرومات دو پتاس .زاچ سفید می باشند.