گليم شيريکي پيچ مهمترين صنعت دستي سيرجان دراستان کرمان است که از دور حالتـي شبيه به قالي دارد. 
دراين نوع گليم برخلاف انواع ديگرزيراندازهاي بافتني که درآنها پودموجب شکلگيري نهايي محصول ميشود تار و نخ خامه نقش اصلي را دارند و پود تنها موجب استحکام درگيري نخ خامه با تارها مي شود.
" شيريکي پيچ " نامي است که بافندگان عشاير و روستايي کرمان بر نوعي از گليم گذاشته اند ؛ در اصـطلاح بومـي، شيريکي پيچ ، بيشتر به گليم سوزني معروف است . نام شيريکي پيچ به قولــي از شريکي پيچيدن 2 تار با هم و به نقل قول ديگري از شريکي کار کردن 2 يا چند بافنده آمده است . بافت اين نوع گليـم به اندازه قالي مشکل و وقت گير است . وسيلة بافت دار گليم بافي افقي و يا عمودي است. گره زدن در شيريکي پيچ بر دو نوع است: گره متن و گره آب دوزي. اساس کار بافندگان شيريکي پيچ " دار " است که شامل دو تير چوبي يا فلزي موازي با هم است و 2 تير ديگر بطور عمودي به ابتدا و انتهـاي آن متصل شده و روي هم چهارچوبـي مستطيل شکل بوجود مي آورند و چله ها قسمت سر دار و زير دار را دور مي زنند ؛ در ميان چله هـا و عمود بر آنها دو چوب يکي بنام « گُرد » و ديگري به نام « پس گرد » قرار مي گيرند ؛ قيچـي ، چاقو و دفتيـن از ديگر ابزار بافت است
اين گليم خوش نقش و نگار که ازآن براي توليد کيف ، تابلو ، رويه صندلـي و چيزهاي ديگر استفـاده مي شود در ساليان گذشته بخشي از صادرات غيرنفتي کشور را تشکيل مي داد و در بازار برخي کشورها مشتريان خاص خود را داشت اما اين روزها حال و هواي خوبي ندارد.
نيمي از دارهاي توليد گليم شيريکي پيچ در سيــرجان امسال تعطيل شده است و اين به معناي کاهش درآمد هزاران خانواده اي است که زنان آنها باتوليد اين نوع گليم ، کمک خرج خانواده بوده اند.
پورمهدي آبادي مسئول شرکت فرش دستباف جهـادکشــاورزي سيرجان مي گويد پارسال حدود 6 هزار دار توليد اين نوع گليم درخانه ها و کارگاه هاي کوچک خانوادگي در سيرجان فعال بود که حدود 30 هزار مترمربع گليم توليد کردند اما اکنون تعداد دارهـاي فعال حدود 3 هزار است و در9 ماه گذشته حدود 7 هزار مترمربع گليم در آنها توليد شده است 
شعبان رضايي از بافندگان قديمي گليم شريکي پيچ در سيرجان هم مي گويد : يکي از مهمتـرين علل کاهش توليــد اين نوع گليم افزايش قيمت مواد اوليه و ثابت بودن قيمت فروش آن است . او مي گويد: سنتي بودن روش هاي توليد نخ و رنگ آميزي آن که متکي بر نيروي انساني است موجب شده هزينه توليد آنها بالا برود و اگر براي ايجاد کارگاه هاي بزرگ توليد نخ و رنگ آميزي آن فکري نشود وضع اين گليم روز به روز بدتر خواهد شد
پورمهدي آبادي هم معتقـد است علاوه بر گرانـي دستمزد و مواد اوليه و پايين بودن قيمت فروش گليم وجود رقبـاي خارجي در کشورهاي چين ، پاکستان ، هند ، ترکيه و افغانستان موجب کاهش صادرات اين گليم شده است.
او با اشاره به وجــود 14 هزار بافنده گليم شريکي پيچ در سيرجان افزود بايد نياز بافندگان گليم برآورده و از آنهـا حمايت شود ضمـن اينکه اعــطاي تسهيـلات لازم و راه اندازي کارخانه يا کارگاه هاي مورد نياز در ايـن شهرستان براي برون رفت از مشکلات موجود ضروري است
فرماندار سيرجان هم با تاکيد بر حل مشکلات گليم بافان ، در اختيار گذاشتن مواد اوليه گليم با قيمت مناسب از طرف تعاوني هاي مربوط و اختصاص اعتبارات بانکي قرض الحسنه با کارمـزد کم و اقساط طولاني مدت براي توليدکنندگان را از موارد موثر براي رونق بخشي به اين صنعت بومي مي داند.
توحيدي معتقد است بايد از طريق شرکت ملي فرش ايران مواد اوليه و مرغوب با استفاده از رنگ هاي گياهي ، نقشــه ها يا نقش هاي اصيل و مورد درخواست مشتريان و خريداران فراهم و با نظارت اين سازمان در اختيار بافندگان قرار گيرد
او مي گويد از طريق وزارت بازرگاني يا شرکت ملـي فرش ايران مي توان گليم مشهور سيرجان و حتي قالي مرغوب اين ديار را در نمايشگاه هاي داخلي و بين المللي عرضه کرد تا بازاريابي صورت پذيرد.
فرماندار سيرجان شرکت بافندگان و توليد کننـدگان در جشنواره هاي ملي و استاني و تجليل از آنان را ديگر راهکار براي نجـات اين حرفه دانست و افزود شناسانــدن اين نوع گليم در بازارهاي جديد خارج از کشور به عهده دولت است.
توحيدي ، باتاکيدبر اهتمام فرمانداري اين شهرستان براي همکاري با بافندگان گليم شريکي پيچ ايجاد کارخانه رنگرزي گياهي با همکاري بخش خصوصي و واحد ريسندگي در اين شهرستان را از برنامه هاي خود اعلام کرد
مسئول شرکت فرش دستبـاف جهاد کشاورزي سيرجان هم راه اندازي اين واحدها را در سيرجان گامي موثر براي توسعه اين صنعت مهـم دانست و گفت گليم شريکي پيچ از پشـم و کـرک سيرجان توليد مي شود و به علت نوع پيچش در بافت و تنوع نقشه و رنگ در جهان ، انحصاري است.
او ، ميزان ارزش فروش اين نوع گليم را هر مترمربع 150 تا 400 هزار تومان اعلام کرد 
    شمـاري از گليم بافان هم با ابراز علاقه به جلوگيري از رکود اين نوع گليم ، مهمترين خواسته خود را حمايت مالي و تسريع در تحويل دفترچه هاي بيمه درمان مطرح مي کنند
    به گفته مسئول شرکت فرش دستباف جهـاد کشـاورزي سيـرجان تاکنـون 2 هزار و 560 نفر از فرش بافان زيرپوشش بيمه از کارافتادگي و بازنشستگي قرار گرفته اما هنوز دفترچه درمان دريافت نکرده اند
 آنچه مسلم است با توجه به موقعيت جغرافيايي شهرستان سيرجان که در مسير ترانزيت کالا ميان استان هاي ساحلي و مناطق مرکزي کشور قرار دارد و مردم آن هم درکنار کشاورزي ، دامداري و توليد محصولات صنـايع دستي به کار تجارت علاقه خاص نشان مي دهند لذا ارتقاي سطح خريد و فروش گليم سنتي سيرجان و يافتن بازارهاي جديد نبايد کار چندان مشکلي باشد
به نظر مي رسد ارتقاي کيفيت توليد گليم متناسب با علاقه خريداران و بکارگيري روش هـاي نوين بازرايابـي بويژه فروش اينترنتي ، مي تواند در اين مسير راهگشا باشد . 
منبع: واحد مرکزي خب