ضمانت نامه کالا,فرش فردوسی,فرش دستباف

New Page 1

 

 

 

فرش فردوسی خود را متعهد می داندکه کالای خریداری شده از تاریخ دریافت کالا توسط مشتری تا 7روز ضمانت برگشت کالا داشته باشد.

این ضمانت  دارای شرایط زیر می باشد:

-کالای دریافتی دارای ضرب خوردگی-شکستگی یا آب خورگی باشد که به دلیل عدم توجه به شرایط حمل نقل کالا از فرش فردوسی تا منزل شما می باشد.

-کالا دارای عیب فنی باشد که باعث تاثیر در قیمت واقعی کالا بگذارد

-کالای دریافتی دقیقا همان سفارش شما نبوده یا مشابه آن

-ضمانت قیمت که مورد خریداری شده را فروشگاهی بتواند با اختلاف قیمت به شما تحویل دهد.