فرش دستباف  گنبدذرع و نیم تبریز فرش ذرع ونیم
7,000,000 تومان

فرش دستباف  ذرع و نیم تبریز طرح   گنبد گل ابریشم 50 رجبراي نمايش عکس فرش با کيفيت بال..

فرش دستباف درع ونیم طرح تبریزبافت مشهد فرش ذرع ونیم
3,300,000 تومان

فرش دستباف  ذرع و نیم مشهدکد50136طرح تبریز گل ابریشم 40 رج..

فرش دستباف ذرع و نیم  خطیبی تبریز فرش ذرع ونیم
15,000,000 تومان

فرش دستباف ذرع و نیم تبریز طرح خطیبی چله ابریشم 50 رج ،گل ابریشم ..

فرش دستباف ذرع و نیم خطیبی تبریز اعلا فرش ذرع ونیم
19,000,000 تومان

فرش دستباف ذرع و نیم تبریز طرح خطیبی چله ابریشم 60 رج ،گل ابریشم ، کف ابریشم ..

فرش دستباف ذرع و نیم علیاتبریز فرش ذرع ونیم
15,000,000 تومان

فرش ذرع ونیم دستباف تبریزکد50365.طرح علیا  چله ابریشم  گل ابریشم 50 رج  ..

فرش دستباف ذرع و نیم علیاکرم تبریز
15,000,000 تومان

فرش ذرع ونیم دستباف تبریزکد50367.طرح علیا  چله ابریشم  گل ابریشم 50رج  ..

فرش دستباف ذرع و نیم نوین فرموج موج مهر فرش ذرع ونیم
25,000,000 تومان

فرش ذرع ونیم نوین فر موج مهر.60رج .حاشیه ابریشم.کف ابریشم.طرح موج مهر گونه ای محبوب در میان فرشهای ت..

فرش دستباف ذرع و نیم هریس کرم  تبریز فرش ذرع ونیم
6,500,000 تومان

فرش دستباف ذرع و نیم تبریزکد50285 طرح هریس کرم گل ابریشم 50 رج..

فرش دستباف ذرع ونیم تقی زاده تبریز
8,000,000 تومان

فرش دستباف ذرع و نیم تبریز طرح تقی زاده کرم گل ابریشم 50 رج..

فرش دستباف ذرع ونیم خطیبی تبریز فرش ذرع ونیم
17,000,000 تومان

فرش دستباف ذرع و نیم تبریزکد50361,طرح خطیبی چله ابریشم 60 رج ،گل ابریشم ، کف ابریشم ،حاشیه ابریشم 85..

فرش دستباف ذرع ونیم طرح تبریزبافت مشهد فرش ذرع ونیم
3,800,000 تومان

فرش دستباف  ذرع و نیم بافت مشهدکد50136,طرح تبریز گل ابریشم 40 رج..

فرش دستباف ریزماهی عبدالهی سورمه ای ذرع و نیم تبریز فرش ذرع ونیم
8,500,000 تومان

فرش دستباف  ذرع و نیم تبریز طرح، ریزماهی عبدالهی  سورمه ای گل ابریشم 50 رج اعلا..

فرش دستباف ریزماهی کمال الملک ذرع و نیم تبریز فرش ذرع ونیم
8,000,000 تومان

فرش دستباف  ذرع و نیم تبریز طرح   ریزماهی کمال الملک گل ابریشم50 رجبراي نمايش عکس فرش..

فرش دستباف ریزماهی کمال الملک ذرع و نیم تبریز فرش ذرع ونیم
8,500,000 تومان

فرش دستباف  ذرع و نیم تبریز طرح   ریزماهی کمال الملک گل ابریشم 50 رجبراي نمايش عکس فر..

فرش دستباف شجاعی ذرع ونیم  کاشمر
2,700,000 تومان

فرش دستباف  ذرع و نیم کاشمرکد14622طرح شجاعی گل ابریشم 50 رجبراي نمايش عکس فرش با کيفيت بال..

نمايش 1 تا 15 از 21 (2 صفحه)
فرش, دستباف, ذرع, ونیم