فرش دستباف ذرع و نیم  هریس تبریز فرش ذرع ونیم
1,950,000 تومان

فرش دستباف ذرع و نیم تبریز طرح هریس مشکی گل ابریشم 50 رج..

فرش دستباف  جفت100% کمال الملک   ذرع و نیم تبریز فرش ذرع ونیم
5,500,000 تومان

فرش دستباف جفت 100%  ذرع و نیم تبریز طرح کمال الملک مشکی گل ابریشم 40رج..

فرش دستباف  ذرع ونیم تمام ابریشم قم فرش ذرع ونیم
11,000,000 تومان

فرش دستباف تمام ابریشم قم سری کارهای نفیس  نجد مظهر رج تقریبی 80 شناسنامه دار..

فرش دستباف  ذرع ونیم تمام ابریشم قم فرش ذرع ونیم
16,500,000 تومان

فرش دستباف تمام ابریشم قم  از سری کارهای نفیس استاد احدی سایز 1 متر در 1.5 متر  اعلا شناسن..

فرش دستباف  گنبدذرع و نیم تبریز فرش ذرع ونیم
2,700,000 تومان

فرش دستباف  ذرع و نیم تبریز طرح   گنبد گل ابریشم 50 رج..

فرش دستباف خطیبی ذرع و نیم تبریز فرش ذرع ونیم
5,500,000 تومان

فرش دستباف  ذرع و نیم تبریز طرح خطیبی ابی چله ابریشم حاشیه ابرشم گل ابریشم 60رج اعلا..

فرش دستباف ذرع و نیم هریس کرم  تبریز فرش ذرع ونیم
1,980,000 تومان

فرش دستباف ذرع و نیم تبریز طرح هریس کرم گل ابریشم 50 رج..

فرش دستباف ذرع ونیم رجبیان تمام ابریشم قم فرش ذرع ونیم
10,500,000 تومان

فرش ذرع ونیم تمام ابریشم قم طرح رجبیان 100% ابریشم 80 رج اعلا..

فرش دستباف ذرع ونیم سالاری تبریز فرش ذرع ونیم
5,500,000 تومان

فرش دستباف تبریز طرح سالاری سایز ذرع ونیم چله ابریشم گل ابریشم 60 رج اعلا..

فرش دستباف ذرع ونیم موج مهر تبریز فرش ذرع ونیم
6,200,000 تومان

فرش دستباف ذرع ونیم تبریز طرح موج مهر چله ابریشم کف ابریشم 60 رج اعلا..

فرش دستباف ذرع ونیم موج مهر تبریز فرش ذرع ونیم
5,500,000 تومان

فرش دستباف ذرع ونیم تبریز طرح موج مهر چله ابریشم  کف ابریشم 60 رج اعلا..

فرش دستباف ذرع ونیم موج مهر تبریز فرش ذرع ونیم
5,500,000 تومان

فرش دستباف ذرع ونیم تبریز طرح موج مهر چله ابریشم کف ابریشم 60 رج اعلا..

فرش دستباف ذرع ونیم موج مهر تبریز فرش ذرع ونیم
6,200,000 تومان

فرش دستباف ذرع ونیم تبریز طرح موج مهر چله ابریشم کف ابریشم 60 رج اعلا..

فرش دستباف ریزماهی مودبیرجند ذرع و نیم بیرجند فرش ذرع ونیم
1,000,000 تومان

فرش دستباف  ذرع و نیم بیرجند طرح ریز ماهی مود بیرجند گل ابریشم 40 رج اعلا..

فرش دستباف ریزماهی مودبیرجند ذرع و نیم بیرجند فرش ذرع ونیم
990,000 تومان

فرش دستباف  ذرع و نیم بیرجند طرح ریز ماهی مود بیرجند گل ابریشم 40 رج اعلا..

نمايش 1 تا 15 از 22 (2 صفحه)
فرش, ذرع, ونیم