جفت فرش 6متری دستباف عبدللهی کرم تبریز فرش6متری
30,000,000 تومان

جفت فرش 6متری  دستباف کرم طرح عبدللهی گل ابریشم 50 رج اعلا شناسنامه دار..

جفت فرش دستباف  6 متری خطیبی مشهد فرش6متری
29,000,000 تومان

جفت فرش دستباف مشهد6 متری طرح  خطیبی چله ابریشم,گل ابریشم اعلا 45رج..

جفت فرش دستباف 6 متری صفریان تبریز فرش6متری
68,000,000 تومان

فرش دستباف جفت6متری تبریز طرح صفریان چله و گل حاشیه ابریشم 60 رج اعلا,مناسب برای منازلی که کف پارکت ..

جفت فرش دستباف 6 متری عبداللهی ترنج خورشیدی سرمه ای تبریز فرش6متری
29,500,000 تومان

فرش دستباف تبریزعبداللهی 6 متری  ترنج خورشیدیسرمه ای  گل ابریشم اعلا,جفت100%  &n..

جفت فرش دستباف 6 متری عبداللهی قرمز تبریز فرش6متری
29,000,000 تومان

فرش دستباف تبریزعبداللهی 6 متری لاکی (شرابی)  گل ابریشم اعلا,جفت100%   ..

جفت فرش دستباف 6 متری عبداللهی کرم ترنج خورشیدی تبریز فرش6متری
31,000,000 تومان

جفت فرش دستباف تبریزعبداللهی 6 متری کر ترنج خورشیدی گل ابریشم اعلا,جفت100%   ..

جفت فرش دستباف 6 متری کمال الملک تبریز فرش6متری
26,500,000 تومان

فرش دستباف تبریزکمال الملک 6 متری سرمه ای  گل ابریشم اعلا,جفت100%   ..

جفت فرش دستباف 6 متری کمال الملک تبریز فرش6متری
18,000,000 تومان

فرش دستباف تبریزطرح کمال الملک 6 متری سرمه ای  گل ابریشم اعلا,جفت100%  ,40 ..

جفت فرش دستباف 6متری خشتی بیرجند فرش6متری
13,800,000 تومان

فرش دستباف جفت 6 متری بیرجند طرح مود بیرجند خشتی  گل ابریشم 40 رج اعلا..

جفت فرش دستباف تبریز6متری عبدللهی ماکویی تبریز فرش6متری
29,000,000 تومان

فرش دستباف تبریزجفت 100% طرح عبدللهی,سرمه ای,ترنج ماکویی گل ابریشم 50 رج اعلا..

جفت فرش دستباف تبریز6متری گلستان تبریز فرش6متری
68,000,000 تومان

فرش دستباف تبریز جفت 100%طرح گلستان چله حاشیه و کف ابریشم سفارشی .نداشتن گل تکراری در نقشه 60 رج اعل..

جفت فرش دستباف6متری شجاعی کاشمر فرش6متری
9,300,000 تومان

فرش دستباف کاشمر6 متری,به صورت جفت, طرح شجاعی گل ابریشم  35 رج اعلا..

جفت فرش دستباف6متری طرح تبریز مشهد فرش6متری
12,500,000 تومان

فرش دستباف مشهد6 متری,به صورت جفت, طرح لچک ترنج,گل ابریشم,35 رج اعلا..

جفت فرش دستباف6متری طرح تبریز مشهد فرش6متری
12,500,000 تومان

فرش دستباف مشهد6 متری,به صورت جفت, طرح لچک ترنج,گل ابریشم,40 رج اعلا..

جفت فرش دستباف6متری علیا تبریز فرش6متری
45,000,000 تومان

فرش دستباف تبریز جفت100% طرح علیا پوست پیازی چله ابریشم گل ابریشم 60 رج اعلا..

نمايش 1 تا 15 از 36 (3 صفحه)
فرش6متری