جفت فرش دستباف6متری شجاعی کرم کاشمر فرش6متری
15,500,000 تومان

فرش دستباف کاشمر6 متری طرح شجاعی گل ابریشم  35 رج اعلابراي نمايش عکس فرش با کيفيت بالا روي لينک..

جفت فرش 6متری دستباف عبداللهی کرم تبریز فرش6متری
46,000,000 تومان

جفت فرش 6متری  دستباف کرم طرح عبدللهی گل ابریشم 50 رج اعلا شناسنامه داربراي نمايش عکس فرش با کي..

جفت فرش دستباف 6 متری ریزماهی کمال الملک تبریز فرش6متری
44,000,000 تومان

فرش دستباف تبریزطرحریزماهی  کمال الملک 6 متری سرمه ای  گل ابریشم اعلا,جفت10..

جفت فرش دستباف 6 متری عبداللهی ترنج خورشیدی جدیدسرمه ای تبریز فرش6متری
47,000,000 تومان

فرش دستباف تبریزعبداللهی 6 متری  ترنج خورشیدی,لچک خورشیدی جدید,سرمه ای  گل ابریشم اعل..

جفت فرش دستباف 6 متری عبداللهی ترنج خورشیدی سرمه ای تبریز فرش6متری
46,000,000 تومان

فرش دستباف تبریزعبداللهی 6 متری  ترنج خورشیدیسرمه ای  گل ابریشم اعلا,جفت100%  &n..

جفت فرش دستباف 6 متری عبداللهی قرمز تبریز فرش6متری
46,000,000 تومان

فرش دستباف تبریزعبداللهی 6 متری لاکی (شرابی)  گل ابریشم اعلا,جفت100%   براي..

جفت فرش دستباف 6 متری عبداللهی کرم ترنج خورشیدی تبریز فرش6متری
46,000,000 تومان

جفت فرش دستباف تبریزعبداللهی 6 متری کر ترنج خورشیدی گل ابریشم اعلا,جفت100%   برا..

جفت فرش دستباف تبریز6متری عبداللهی ماکویی تبریز فرش6متری
46,000,000 تومان

فرش دستباف تبریزجفت 100% طرح عبداللهی,سرمه ای,ترنج ماکویی گل ابریشم 50 رج اعلابراي نمايش عکس فرش با ..

جفت فرش دستباف6متری خطیبی تبریز فرش6متری
120,000,000 تومان

فرش دستباف تبریز6متری طرح  خطیبی چله,گل و حاشیه ابریشم اعلا 60 رج..

جفت فرش دستباف6متری ریز ماهی مود بیرجند فرش6متری
15,500,000 تومان

فرش دستباف6متری بیرجند طرح ریز ماهی مود بیرجند حاشیه کرم40 رج اعلا..

جفت فرش دستباف6متری ریز ماهی مودبیرجند فرش6متری
18,000,000 تومان

فرش دستباف6متری بافت بیرجند,طرح ریز ماهی مود بیرجند حاشیه مسی,به صورت جفت,رج شمار تقریبی40می باشد.ای..

جفت فرش دستباف6متری ریزماهی کمال الملک تبریز فرش6متری
44,000,000 تومان

فرش دستباف تبریزریزماهیکمال الملک 6 متری سرمه ای  گل ابریشم اعلا,جفت100%   ..

جفت فرش دستباف6متری طرح تبریز مشهد فرش6متری
19,000,000 تومان

فرش دستباف مشهد6 متری,به صورت جفت, طرح لچک ترنج,گل ابریشم,35 رج اعلابراي نمايش عکس فرش با کيفيت بالا..

جفت فرش دستباف6متری طرح تبریز مشهد فرش6متری
19,000,000 تومان

فرش دستباف مشهد6 متری,به صورت جفت, طرح لچک ترنج,گل ابریشم,40 رج اعلابراي نمايش عکس فرش با کيفيت بالا..

جفت فرش دستباف6متری علیزاده مشهد فرش6متری
19,000,000 تومان

جفت فرش دستباف6متری مشهد طرح علیزاده چله نخ گل ابریشم 45 رج اعلا.براي نمايش عکس فرش با کيفيت بالا رو..

نمايش 1 تا 15 از 36 (3 صفحه)
فرش6متری