جفت فرش دستباف6متری شجاعی کرم کاشمر فرش 6متری
32,000,000 تومان

فرش دستباف6متری کاشمرکد14662,طرح شجاعی (تاباف یابه تعبیری دیگر ترکی باف)گل ابریشم,رج تقریبی 35می باش..

 جفت فرش دستباف6متری گلریز کرم کاشمر
32,000,000 تومان

فرش دستباف6متری کاشمرکد50482,طرح گلریز تاباف.گل ابریشم,رج تقریبی 35می باشد.این فرش زیبا دارای عمربسی..

جفت 6 متری دستباف مشهد   طرح تبریز ترنج فرش 6متری
45,000,000 تومان

فرش دستباف مشهد6 متری,به صورت جفت, طرح  ترنج تبریز,گل ابریشم,40رج اعلا، 20 درصد ابریشم..

جفت 6 متری دستباف مشهد نقشه  طرح تبریز  فرش 6متری
26,000,000 تومان

فرش دستباف 6 متری مشهد ، نقشه طرح تبریز ، 40 رج ،چله نخ ، گل ابریشم ..

جفت فرش 6متری دستباف عبداللهی کرم تبریز فرش6متری
130,000,000 تومان

جفت فرش 6متری  دستباف کرم طرح عبدللهی گل ابریشم 50 رج اعلا شناسنامه داربراي نمايش عکس فرش با کي..

جفت فرش دستباف  6 متری خطیبی مشهد فرش 6متری
90,000,000 تومان

جفت فرش دستباف مشهد6 متری طرح  خطیبی چله ابریشم,گل ابریشم اعلا 45رجبراي نمايش عکس فرش با کيفيت ..

جفت فرش دستباف 6 متری خطیبی طرح خاص فرش 6متری
140,000,000 تومان

جفت فرش ۶متری خطیبی تبریز .یکی از خاص ترین و زیباترین طرح های خطیبی .چله ابریشم.ترنج ابریشم.حاشیه اب..

جفت فرش دستباف 6 متری خطیبی اعلا  تبریز آبی فرش 6متری
280,000,000 تومان

جفت فرش ۶متری خطیبی تبریز کف ابریشم حاشیه ابریشم اعلا و چله ابریشم..

جفت فرش دستباف 6 متری عبداللهی ترنج خورشیدی جدیدسرمه ای تبریز فرش6متری
130,000,000 تومان

فرش دستباف تبریزعبداللهی 6 متری  ترنج خورشیدی,لچک خورشیدی جدید,سرمه ای  گل ابریشم اعل..

جفت فرش دستباف 6 متری عبداللهی ترنج خورشیدی سرمه ای تبریز فرش 6متری
130,000,000 تومان

جفت فرش6متری دستباف تبریزکد14500طرح عبداللهی  ترنج خورشیدیسرمه ای  گل ابریشم رج ..

جفت فرش دستباف 6 متری عبداللهی قرمز تبریز فرش6متری
130,000,000 تومان

فرش دستباف تبریزعبداللهی 6 متری لاکی (شرابی)  گل ابریشم اعلا,جفت100%   براي..

جفت فرش دستباف 6 متری عبداللهی کرم ترنج خورشیدی تبریز فرش6متری
130,000,000 تومان

جفت فرش دستباف تبریزعبداللهی 6 متری کر ترنج خورشیدی گل ابریشم اعلا,جفت100%   برا..

جفت فرش دستباف تبریز6متری عبداللهی ماکویی تبریز فرش6متری
130,000,000 تومان

فرش دستباف تبریزجفت 100% طرح عبداللهی,سرمه ای,ترنج ماکویی گل ابریشم 50 رج اعلابراي نمايش عکس فرش با ..

جفت فرش دستباف6متری خطیبی نقشه جدید چله ابریشم مشهد فرش 6متری
75,000,000 تومان

جفت فرش دستباف 6 متری خطیبی مشهد. بسیار اعلا. طرح تبریز. نقشه جدید خطیبی حاشیه خاکی.50رج بافت.بسیار ..

جفت فرش دستباف6متری ریزماهی کمال الملک تبریز فرش 6متری
120,000,000 تومان

فرش دستباف تبریزکد14878طرح ریزماهی  کمال الملک 6 متری کرم  گل ابریشم اعلا,ج..

نمايش 1 تا 15 از 54 (4 صفحه)
فرش6متری