جفت فرش دستباف6متری شجاعی کرم کاشمر فرش6متری
19,000,000 تومان

فرش دستباف کاشمر6 متری طرح شجاعی گل ابریشم  35 رج اعلابراي نمايش عکس فرش با کيفيت بالا روي لينک..

جفت فرش 6 متری دستباف  مشهد طرح تبریز علیزاده  فرش 6متری
40,000,000 تومان

جفت فرش دستباف 6 متری مشهد طرح تبریز جدید علیزاده چله ابریشم گل ابریشم ۴0 رج اعلا...

جفت فرش 6متری دستباف عبداللهی کرم تبریز فرش6متری
68,000,000 تومان

جفت فرش 6متری  دستباف کرم طرح عبدللهی گل ابریشم 50 رج اعلا شناسنامه داربراي نمايش عکس فرش با کي..

جفت فرش دستباف  6 متری خطیبی مشهد فرش 6متری
59,000,000 تومان

جفت فرش دستباف مشهد6 متری طرح  خطیبی چله ابریشم,گل ابریشم اعلا 45رجبراي نمايش عکس فرش با کيفيت ..

جفت فرش دستباف 6 متری خطیبی اعلا  تبریز آبی فرش 6متری
150,000,000 تومان

جفت فرش ۶متری خطیبی تبریز کف ابریشم حاشیه ابریشم اعلا و چله ابریشم..

جفت فرش دستباف 6 متری ریزماهی کمال الملک تبریز فرش6متری
60,000,000 تومان

فرش دستباف تبریزطرحریزماهی  کمال الملک 6 متری سرمه ای  گل ابریشم اعلا,جفت10..

جفت فرش دستباف 6 متری عبداللهی ترنج خورشیدی جدیدسرمه ای تبریز فرش6متری
72,000,000 تومان

فرش دستباف تبریزعبداللهی 6 متری  ترنج خورشیدی,لچک خورشیدی جدید,سرمه ای  گل ابریشم اعل..

جفت فرش دستباف 6 متری عبداللهی ترنج خورشیدی سرمه ای تبریز فرش6متری
70,000,000 تومان

فرش دستباف تبریزعبداللهی 6 متری  ترنج خورشیدیسرمه ای  گل ابریشم اعلا,جفت100%  &n..

جفت فرش دستباف 6 متری عبداللهی قرمز تبریز فرش6متری
68,000,000 تومان

فرش دستباف تبریزعبداللهی 6 متری لاکی (شرابی)  گل ابریشم اعلا,جفت100%   براي..

جفت فرش دستباف 6 متری عبداللهی کرم ترنج خورشیدی تبریز فرش6متری
70,000,000 تومان

جفت فرش دستباف تبریزعبداللهی 6 متری کر ترنج خورشیدی گل ابریشم اعلا,جفت100%   برا..

جفت فرش دستباف تبریز طرح خطیبی اعلا فرش 6متری
145,000,000 تومان

جفت فرش دستباف تبریز6متری طرح  خطیبی چله,گل و حاشیه ابریشم اعلا 60 رجاین فرش صورت جفت 100% است...

جفت فرش دستباف تبریز6متری عبداللهی ماکویی تبریز فرش6متری
67,000,000 تومان

فرش دستباف تبریزجفت 100% طرح عبداللهی,سرمه ای,ترنج ماکویی گل ابریشم 50 رج اعلابراي نمايش عکس فرش با ..

جفت فرش دستباف6متری خطیبی تبریز فرش 6متری
140,000,000 تومان

جفت فرش دستباف تبریز6متری طرح  خطیبی چله,گل و حاشیه ابریشم اعلا 60 رجاین فرش به صورت جفت چسبیده..

جفت فرش دستباف6متری خطیبی تبریز فرش 6متری
140,000,000 تومان

جفت فرش دستباف تبریز6متری طرح  خطیبی چله,گل و حاشیه ابریشم اعلا 60 رجاین فرش به صورت جفت چسبیده..

جفت فرش دستباف6متری ریز ماهی مودبیرجند فرش6متری
21,500,000 تومان

فرش دستباف6متری بافت بیرجند,طرح ریز ماهی مود بیرجند حاشیه مسی,به صورت جفت,رج شمار تقریبی40می باشد.ای..

نمايش 1 تا 15 از 42 (3 صفحه)
فرش6متری